Plan van aanpak implementatie Omgevingswet in de gemeente Bergen

Plan van aanpak implementatie Omgevingswet in de gemeente Bergen

9 maart 2016

Antea Group en CroonenBuro5 gaan gezamenlijk aan de slag om de gemeente Bergen (Limburg) te ondersteunen bij de implementatie van de Omgevingswet. De gemeente wil zich op zorgvuldige wijze voorbereiden op de impact van deze stelselwijziging.

Er wordt aandacht besteed aan het instrumentele deel van de Omgevingswet, maar ook aan de bestuurlijke- en organisatorische impact. In drie workshops zetten we eerst de ‘klokken gelijk’ qua kennis en inzichten. Vervolgens worden de beslislijnen uitgewerkt (instrumenten, kennis en organisatie), om te komen tot een koersdocument ‘Omgevingswet Bergen’ waarin de opgaven voor de organisatie worden benoemd. Deze opgaven worden uitgewerkt in een programmatisch plan van aanpak (planning, middelen, mensen, prioriteiten, processen, tijd en organisatie).

We hebben de opdracht mogen ontvangen vanwege onze ervaringen met implementatietrajecten en de Omgevingswet.

ONZE AANPAK: IMPLEMENTEREN OMGEVINGSWET, MEER DAN DE SOM DER DELEN!