Plan van aanpak KRW-maatregelen 2016-2021

Plan van aanpak KRW-maatregelen 2016-2021

Hoogheemraadschap van Rijnland

31 maart 2016
Businesslijnen:

Waterbeheerders zijn druk bezig met het implementeren van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). De richtlijn moet ervoor zorgen dat de wateren in 2021 van goede ecologische kwaliteit zijn. Het Hoogheemraadschap van Rijnland richt zich in de komende vijf jaar onder andere op de Langeraarse Plassen en de plassen van Aalsmeer en omstreken. Antea Group helpt Rijnland door het opstellen van een plan van aanpak.

Zowel de Langeraarse Plassen als de plassen rondom Aalsmeer zijn voedselrijk en veelal troebel. Antea Group heeft van Rijnland opdracht gekregen om een plan van aanpak op te stellen voor de vijf waterlichamen. Om de waterkwaliteit te verbeteren, kunnen veel maatregelen worden uitgevoerd. Maar de vraag is welke maatregelen hier het gewenste effect zullen hebben. Met het plan van aanpak komen we tot een gedegen maatregelenpakket, waarmee het water in de plassen schoner en gezonder moet worden.