Presentatie impactproject ‘Meerlaagsveiligheid op de Waddeneilanden’ tijdens Netwerkdag Ruimtelijke Adaptatie

Presentatie impactproject ‘Meerlaagsveiligheid op de Waddeneilanden’ tijdens Netwerkdag Ruimtelijke Adaptatie

31 januari 2017

Op donderdag 19 januari 2017 vond de landelijke Netwerkdag Ruimtelijke Adaptatie plaats in de jaarbeurs Utrecht. Na twee jaar Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie was het tijd de balans op te maken met minister Schultz van Haegen en circa 400 aanwezigen.

In de deelsessie ‘Financiële prikkels en gedrag van mensen bij overstromingsrisico’s’ presenteerden collega Wendalin Kolkman samen met Albert-Jan Zijlstra, opdrachtgever vanuit samenwerkingsverband De Waddeneilanden, over de totstandkoming, de resultaten en het vervolg van het impactproject ‘Meerlaagsveiligheid op de Waddeneilanden’.

In opdracht van De Waddeneilanden, Veiligheidsregio Fryslân en Deltaprogramma Waddengebied heeft Antea Group onderzoek uitgevoerd naar overstromingsrisico’s dat leidde tot het scenario rapport ‘Waddenlei Overstroomt’. Hierin worden gesprekken met o.a. bewoners en toeristen over hun ervaring vóór, tijdens en na een overstroming op een fictief Waddeneiland vertaald naar hoogwaterrisico’s. Zo krijgen beheerders en hulpdiensten inzicht in de wijze waarop zij in die situatie zouden kunnen handelen (evacuatievraagstuk). Het rapport is de opmaat om voor ieder Waddeneiland een waterveiligheidsstrategie vanuit bevolkingszorg te ontwikkelen. 

Downloads: