Presentatie Zoetwater tijdens Kennisdag

Presentatie Zoetwater tijdens Kennisdag

voor docenten MBO en HBO Groen Onderwijs

7 oktober 2016

‘Inzicht, overzicht en uitzicht op zoetwater in Nederland.’ Dat was de titel van de presentatie die collega Erik Matla gaf tijdens de Kennisdag ‘Water footprint’ voor docenten MBO en HBO Groen Onderwijs op 28 september 2016 in Ede.

Het doel is dat docenten de aangereikte kennis gebruiken voor nieuwe programmaonderdelen in het onderwijs. Op de dag waren vier experts uitgenodigd: Sijas Akkermans (hoofd Voedsel, Natuur & Milieu) over Water Footprint, Geert de Groot (senior projectmanager Gebiedsinrichting, Kadaster) over Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), Ton Leijten (Heemraad, waterschap Zuiderzeeland) over de relatie watermanagement-agrariërs, en Erik Matla (projectmanager Zoetwater, Antea Group). Erik vertelde over de waarde van zoetwater, het Deltaprogramma, het Deltaplan Zoetwater, waterbeschikbaarheid en slim watermanagement. Daarbij putte hij uit de ruime ervaring die Antea Group heeft binnen deze werkvelden. Met ‘Wat als?’-vragen wist Erik de docenten te prikkelen, waardoor een levendige discussie ontstond over de betekenis van ontwikkelingen/vraagstukken omtrent zoetwater voor de agrarische sector nu en in de toekomst.