Proefinstallatie stromingsenergie officieel geopend

Proefinstallatie getijdenenergie officieel geopend

5 maart 2015

Tijdens de conferentie ‘Van dijk naar Energiedijk’ op vrijdag 20 februari hebben Jaap Bond (gedeputeerde provincie Noord-Holland) en Hans Konst (gedeputeerde provincie Fryslân) de proefinstallatie stromingsenergie geopend. De conferentie werd georganiseerd door Energising deltas en De Nieuwe Afsluitdijk.

Antea Group werkt samen met partners en onderzoeksinstellingen om technische, ecologische en organisatorische kennis op het gebied van getijdenenergie te optimaliseren en als potentieel exportproduct in te zetten. In het project Energising Deltas worden samen met De Nieuwe Afsluitdijk kansrijke initiatieven uitgewerkt. Zoals het project ‘Stromingsenergie’ op de Afsluitdijk.

Lees het officiële persbericht in de bijlage.

Downloads: