Hans Koopmanschap gepromoveerd

Promotie Hans Koopmanschap

26 maart 2015

Op 17 april promoveert Hans Koopmanschap aan de Tilburg University. Hij is als archeoloog al ruim 11 jaar in verschillende functies werkzaam bij Antea Group. Onderwerp van zijn proefschrift is de bewonings- en ontginningsgeschiedenis van de Langstraat en het zuidelijke dekzandgebied (1100-1450 na Chr.).

Businesslijnen:

Koopmanschap heeft zijn onderzoek gedurende veertien jaar naast zijn reguliere werkzaamheden uitgevoerd en was gedurende die periode als buitenpromovendus verbonden aan de leerstoel Cultuur in Brabant van Tilburg University.

Ondanks dat het onderwerp archeologisch aandoet is niets echter minder waar. Het onderzoek was juist multidisciplinair van aard en innovatief voor wat betreft het bronnengebruik. Anders dan de heersende opvattingen over het gebruik van oud archeologisch onderzoek of het werk dat momenteel bij veel archeologische bedrijven plaatsvind, breekt Koopmanschap dwars door deze vakinhoudelijke taboes heen en laat zien dat juist door de combinatie van deze datasets en de juiste onderzoeksvragen we veel dieper op de materie kunnen ingaan dan veelal wordt verondersteld.