EHS Flex case studies

Provincie Noord-Brabant en Antea Group tekenen raamovereenkomst ingenieursdiensten

1 maart 2017

Onlangs is de raamovereenkomst voor ingenieursdiensten Provincie Noord-Brabant tussen de Provincie en Antea Group ondertekend. Het is een raamovereenkomst met een looptijd van maximaal 4 jaar. Antea Group is één van de 7 geselecteerde partijen.

Onder de werkzaamheden van deze raamovereenkomst vallen onder andere: verkenningen, haalbaarheidsstudies, inpassingsplannen, civieltechnisch ontwerp en -advies, opstellen contracten, projectmanagement, contractbeheersing. Inmiddels hebben we de eerste nadere uitvraag uit deze raamovereenkomst al ontvangen.

Volg ons op LinkedIn ->