Raamovereenkomst bodemadviesdiensten Antea Group en OMWB

Raamovereenkomst bodemadviesdiensten Antea Group en OMWB

30 mei 2017

De Omgevingsdienst Midden en West-Brabant (OMWB) heeft een aanbesteding voor bodemadviesdiensten uitgeschreven. Antea Group kwam bij de aanbestedingsprocedure als één van de drie beste inschrijvers naar voren. De OMWB selecteerde Antea Group op basis van de gevraagde hoogwaardige kwaliteit en het aantrekkelijke prijsniveau.

Het met Antea Group afgesloten contract omvat het uitvoeren van verkennend en nader bodemonderzoek, partijkeuringen alsook het voorbereiden en begeleiden van bodemsaneringen. Deze diensten worden namens de 27 deelnemende gemeenten door de OMWB begeleid en uitgezet bij Antea Group. Het contract sluit goed aan op de dienstverlening die Antea Group reeds verzorgd binnen de raamovereenkomsten met de gemeentes Dongen, Oosterhout, Tilburg en de provincie Noord-Brabant en versterkt de regionale samenwerking tussen alle partijen.

Het contract loopt tot 2019 met verlengingsmogelijkheid tot 2021. Antea Group is blij met de keuze van de Omgevingsdienst Midden en West-Brabant en we zien uit naar een vruchtbare samenwerking.