Raamovereenkomst bodemadviesdiensten gemeente Tilburg

Raamovereenkomst bodemadviesdiensten gemeente Tilburg

23 juli 2015

Gemeente Tilburg heeft een aanbesteding voor bodemadviesdiensten uitgeschreven. In tegenstelling tot voorgaande jaren had de gemeente de wens om de overeenkomst bij één adviesbureau onder te brengen. Antea Group kwam bij de uitgebreide meervoudige aanbestedingsprocedure als beste inschrijver naar voren. De gemeente selecteerde Antea Group op basis van de gevraagde hoogwaardige kwaliteit en het aantrekkelijke prijsniveau.

Op het gebied van bodemadviesdiensten heeft de gemeente Tilburg een jarenlange relatie met Antea Group. Daarbij ondersteunen de adviseurs van Antea Group de gemeente bij projecten variërend van eenvoudige bodemonderzoeken tot complexe bodemsaneringsvraagstukken.

Het afgesloten contract omvat onder andere verkennend en nader bodemonderzoek, begeleiding van bodemsaneringen en het bieden van ondersteuning bij bodemvraagstukken in brede zin. Het contract loopt tot 2019. Antea Group is blij met de keuze van de gemeente Tilburg en we zien uit naar een continuering van de samenwerking.