Safety and risk management audits

Rijkswaterstaat kiest voor Antea Group-aanpak bij beheersing van 29 contracten

2 februari 2017

Antea Group voert de komende anderhalf jaar voor 29 contracten van Rijkswaterstaat de toetscoördinatie, toetsing en contractondersteuning uit. Met deze opdracht leveren onze toetscoördinatoren, lead-auditors en auditoren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de producten die aan Rijkswaterstaat worden geleverd.

De contracten die we gaan beheersen, richten zich onder meer op bruggen, waterkeringen en tunnels. Design & Construct, prestatie- en onderhoudscontracten: we krijgen een breed spectrum aan contractvormen onder onze hoede. Al deze contracten gaan we beheersen op basis van Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB). 

Systeemgerichte Contractbeheersing

Toetsen, signaleren, aanspreken en beheersen: met de komst van geïntegreerde contracten verandert de rol van opdrachtgevers in projecten. Systeemgerichte Contractbeheersing stelt hen in staat om grip op proces en kwaliteit te houden. Antea Group ontwikkelde hiervoor een aanpak die inmiddels op grote schaal wordt toegepast. Voornaamste ingrediënten: samenwerken, proactief handelen, op het juiste moment (technisch) inhoudelijk meedenken en draagvlak creëren bij belanghebbenden. 

Kwaliteit en efficiëntie

De kwaliteit, de capaciteit en het maatwerk die wij binnen deze opdracht bieden, gaven voor Rijkswaterstaat de doorslag om voor ons te kiezen. ‘Het doel van deze opdracht gaat overigens verder dan ervoor zorgen dat Rijkswaterstaat kwalitatief goede producten krijgt. We gaan Rijkswaterstaat ook ondersteunen om het SCB-proces binnen de organisatie te standaardiseren en efficiënter te maken’, vertelt Maaike Liefting adviseur bij Antea Group.