Safety Walk: In drie stappen verder met veiligheid

Safety Walk: In drie stappen verder met veiligheid

4 november 2015

Falend bouwplaatsmanagement, ontwerpfouten: ze liggen ieder jaar ten grondslag aan tientallen bouwgerelateerde ongevallen. Opdrachtgevers kunnen hiervoor aansprakelijk worden gehouden. Ook wanneer de opdrachtnemer primair verantwoordelijk is voor ontwerp én uitvoering. Antea Group ontwikkelde daarom de ‘Safety Walk’. Een aanpak die binnen UAV-GC contracten invulling geeft aan de zorg voor veiligheid.

De cijfers liegen niet

De bouwnijverheid is nog altijd koploper als het gaat om (bedrijfs-)ongevallen. De inspectie SZW telde in de bouwsector (2012) 433 ongevallen waarvan 82 met dodelijke afloop. Bijna de helft van de bedrijfsongevallen was te wijten aan falend bouwplaatsmanagement.

Safety Walk

Met de Safety Walk geeft Antea Group veiligheid een plek binnen het proces van (systeem)gerichte contractbeheersing. Dit doen we in 3 stappen:

  1. V&G-plan ontwerpfase;
    Door het ontwerp bewust vanuit het veiligheidsoogpunt te toetsen, sporen onze veiligheidheidskundigen eventuele veiligheidsrisico’s vroegtijdig op en benoemen beheersmaatregelen.
  2. Toets van V&G-plan uitvoeringsfase;
    Ingediende plannen worden getoetst vanuit veiligheidsoogpunt. Zijn bijvoorbeeld de voorgestelde persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm’s) passend en afdoende, hoe wordt omgegaan met voorlichting en instructie.
  3. Toetsing tijdens het werk;
    Worden de veiligheidsvoorschriften en voorzieningen goed uitgevoerd, worden pbm’s wel gebruikt en hoe gaat het er op de bouwplaats aan toe? Zijn er genoeg veilige (vlucht)routes beschikbaar op het werkterrein? Door veiligheidsrondes te maken toetsen onze veiligheidskundigen of de veiligheid voldoende is geborgd.

Download voor meer informatie onze Safety Walk brochure of neem contact met ons op.