Samenwerking met Japan rondom energie uit water

Samenwerking met Japan rondom energie uit water

14 november 2016

De Nederlandse branchevereniging Energie uit Water (EWA), het Dutch Marine Energy Centre (DMEC) en de Japanse Ocean Energy Assocation ondertekenden eind oktober een intentieverklaring om tot verregaande samenwerking te komen. Als voorzitter van EWA leverde Antea Group hiermee een aantoonbare bijdrage aan de internationale dialoog om Co2-reductie te stimuleren.

De intentieverklaring vormt de basis voor verdere samenwerking tussen Nederland en Japan als het gaat om de ontwikkeling van mariene energietechnologieën. Dit moet onder meer bijdragen aan de internationale groei van energie uit water en het terugdringen van de wereldwijde Co2-uitstoot. Het akkoord kwam tot stand tijdens de Offshore Energy Conferentie in Amsterdam.

Japanse handelsmissie

De delegatie van de Japanse Ocean Energy Assocation was onderdeel van een Japanse handelsmissie die eind oktober Nederland aandeed. De delegatie bracht onder meer een bezoek aan innovatieve Nederlandse energiebedrijven en testfaciliteiten. Uiteraard werd het Tidal Testing Centre in Den Oever bezocht waar ook Antea Group bij betrokken is. Verder spraken alle partijen over de wereldwijde kansen die er liggen als het gaat om energie uit water.

De Nederlandse-Japanse samenwerking krijgt volgend jaar al een vervolg: dan brengt een Nederlandse delegatie een bezoek aan Japan. ‘We kijken uit naar de samenwerking met onze Nederlandse collega’s. We kunnen elkaar versterken door onze kennis internationaal te verbinden en samen naar een hoger niveau te tillen’, vond Yasuyuki Ikegami, voorzitter van Ocean Energy Association Japan.