Subsidie voor turbineproject spuisluis Kornwerderzand

Subsidie voor turbineproject spuisluis Kornwerderzand

19 juli 2016

Er is financieel groen licht voor de bouw van achttien turbines in de spuisluizen van Kornwerderzand. Deze maand werd bekend dat voor het project 5,6 miljoen euro subsidie beschikbaar is gesteld. De businesscase is hiermee zo goed als rond. ‘Een enorme opsteker voor de verdere ontwikkeling van energie uit water’, stelt Piet Ackermans.

De turbines in de spuisluis gaan een belangrijke bijdrage leveren aan een energie-neutrale Afsluitdijk. In zes van de tien spuigaten wordt een opstelling van drie turbines geïnstalleerd. De 18 turbines produceren 1,8 MegaWatt en vormen samen de grootste turbine-opstelling in Nederland tot nu toe. Piet Ackermans: ‘Op jaarbasis kunnen we hiermee voor omgerekend 600 huishoudens energie opwekken. De energie wordt terug geleverd aan de Afsluitdijk.’ 

Demonstreren, produceren en leren

Het turbineproject past binnen de ambitie van De Nieuwe Afsluitdijk (DNA) om de dijk een proeftuin voor duurzame energie te laten zijn. Ook voor initiatiefnemers Antea Group en turbinebouwer Tocardo is het project van enorme waarde. Ackermans: ‘We kunnen de techniek nu op ware schaal demonstreren en leren wat de effecten en de resultaten zijn.’ Voor de start van de dijkversterking in 2018, moeten de turbines in bedrijf zijn. 

De helft van het subsidiebedrag is toegekend vanuit het Waddenfonds, de andere helft is een rijksbijdrage vanuit het Atsma-fonds.