Eindoefening Spaarndammertunnel

Succesvolle eindoefening Spaarndammertunnel

20 december 2017

Na een intensief traject is op 4 december 2017 de laatste stap gezet richting openstelling van de Spaarndammertunnel te Amsterdam. In de vorm van een eindoefening hebben de verkeersleiders van de Verkeerscentrale Amsterdam in samenspel met de brandweer aangetoond dat zij gesteld staan om de tunnel in gebruik te kunnen nemen. Een bijzondere mijlpaal.

Antea Group ontwikkelde en verzorgde afgelopen maanden samen met Arcadis het traject van Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO). In een modulaire opzet kwamen daarbij objectkennis, procedures en protocollen, bedienvaardigheid c.q. training en het oefenen in de praktijk aan bod. Alle verkeersleiders zijn inmiddels ook getoetst en allen zijn geslaagd. Ook de instandhoudingsmedewerkers van de tunnelbeheerorganisatie worden nog getraind. Doel van het OTO traject is om genoemde betrokkenen in staat te stellen om de Spaarndammertunnel veilig in beheer te kunnen nemen.

Naast het OTO traject is Antea Group ook op andere fronten betrokken bij de realisatie van de Spaarndammertunnel. Zo verzorgen wij al enkele jaren het technisch- en contractmanagement, de projectbeheersing en ondersteunen we bij het openstellingstraject.