Succesvolle workshop hergebruik van beweegbare bruggen

Succesvolle workshop hergebruik van beweegbare bruggen

Restlevensduur van bewegingswerken in de vaart gebracht!

21 juni 2017

Tijdens het Innovatieprogramma Stroomversnelling Bruggen hebben Simone de Rijke, Kodo Sektani en George Bitter van Antea Group een workshop verzorgd over de problemen die men tegenkomt in verscheidene projecten van bestaande beweegbare bruggen.

Beweegbare bruggen dienen met een hoog betrouwbaarheidsgehalte te functioneren, want een klein gebrek kan ernstige consequenties tot gevolg hebben voor het weg- en vaarverkeer. Daarom moeten ze voldoen aan de huidige bruggennorm (NEN 6786), die rekenregels voorschrijft voor het ontwerpen en beoordelen van de beweegbare bruggen. Onze veronderstelling is echter dat de wijze waarop deze rekenregels worden toegepast te conservatief kan zijn. Want ervaringen uit de beroepspraktijk lijken te bevestigen dat bestaande bewegingswerken of onderdelen ervan meestal te snel worden vervangen, terwijl deze in goede staat verkeren en technisch niet afgeschreven lijken te zijn. 

In deze sessie is toegelicht wat de rekentechnische redenen kunnen zijn, waardoor theoretisch berekende belastingen in de aandrijflijn zwaarder uitvallen dan in de praktijk. Het doel van deze sessie was ‘werken aan bewustwording’ dat bestaande brugbewegingsmechanismen met relatief kleine ingrepen vaak kunnen blijven voldoen aan de huidige normen en dat daarmee eventuele onnodige vervangingen voorkomen kunnen worden. 

Tevens willen we graag onze bewustwording doorgeven dat bijvoorbeeld het energieverbruik van een beweegbare brug bepaald wordt door heel andere factoren, zoals het koffiezetapparaat in het brugwachtershuis, maar niet door het bewegingswerk!