Van afval naar grondstof met Antea Group

Van afval naar grondstof met Antea Group

12 februari 2015

Antea Group is door het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de pilotgemeente Bronckhorst gevraagd een advies te schrijven hoe de gemeente van afval een grondstof kan maken.

Samen met de gemeente gaan we onderzoeken hoe we bewoners, bedrijven en winkels, maar ook gebruikers in de (semi) openbare ruimte kunnen stimuleren afval te scheiden. Ook willen we te weten komen wat dit vraagt aan middelen en wetgeving. Het is voorbeeld van een mooi duurzaam project en van de samenwerking tussen de businesslijnen Milieu en Beheer & Data.

Gescheiden inzamelen

Het recyclen van grondstoffen is actueler dan ooit. We zien overal duurzame initiatieven ontstaan, zoals de kledingbibliotheek, verpakkingsvrije winkels en het gescheiden inzamelen van steeds meer soorten afval. Ook de rijksoverheid zet hier serieus op in. In het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) worden doelstellingen benoemd zoals het streven dat in 2020 minimaal 75% van het huishoudelijk afval wordt gescheiden. Naast technische innovatie (denk aan herbruikbare verpakkingen of betere sorteringstechnieken) zijn daarvoor ook maatschappelijke veranderingen nodig.

Pilotgemeente

De gemeente Bronckhorst is zeer actief is op het gebied van innovaties en duurzaamheid. Ze werkt aan een afvalvrije toekomst en hebben al een aantal experimenten uitgevoerd op dit vlak. Een voorbeeld is de proef met gescheiden afvalbakken in de openbare ruimte. Daarom is gemeente Bronckhorst door het ministerie van Infrastructuur en Milieu benoemd als pilotgemeente. Antea Group is door het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de gemeente Bronckhorst gevraagd om dit traject te begeleiden.

Naast het advies is Antea Group betrokken bij de implementatie van diverse deelprojecten zoals het betrekken van lokale stakeholders bij afvalscheiding en het uitrollen van afvalscheiding in de openbare ruimte.