allustab veendaling bodemdaling corrie bos veenomeen

Veenomeen 2018: Massastabilisatie van veengrond

Nationaal congres Bodemdaling in Zaandam

22 november 2018

Op 22 november 2018 heeft Antea Group een podium gekregen op het congres Veenomeen in Zaanstad. De organisatie lag bij het Platform Slappe Bodem van het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling. Corrie Bos van Antea Group verzorgde een subsessie over Massastabilisatie.

Businesslijnen:

Het Veenomeen is een complete dag gericht op de aanpak van veenbodemdaling. Er zijn kennissessies georganiseerd vanuit het nationaal kennisprogramma Bodemdaling over onderwaterdrainage, natte teelten en innovatieve ophoogtechnieken. 

Corrie Bos: Massastabilisatie met Allustab

Met Allustab is een nieuwe methode voorhanden om veengrond en andere zachtere gronden te stabiliseren. Corrie Bos werkte mee aan het ketenonderzoek naar de CO2-emissies van drie stabilisatiemethodes. Bij de aanleg van fietspad F441 in de Krimpenerwaard is voor het eerst in Nederland bodemstabilisatie met het Allu Stabilisatiesysteem toegepast. Dit systeem minimaliseert het gebruik van primaire grondstoffen en het aantal transportbewegingen dat normaal gesproken nodig is.

Bodemdaling urgent probleem

Na de presentatie waren er 7 organisaties die om aanvullende informatie hebben gevraagd. Het probleem bodemdaling was al urgent maar is extra in de aandacht gekomen door de zeer droge zomer. Er lopen meerdere pilots om met nieuwe technieken het probleem aan te pakken. Veel van deze nieuwe technieken lopen stuk op de Nederlandse regelgeving. Het toepassen van massastabilisatie is één van deze technieken die inmiddels met goed resultaat binnen een project zijn uitgevoerd en goedgekeurd door de Omgevingsdienst. Daarmee ontstaat ruimte voor nieuwe pilots met deze techniek waarbij het verzamelen van data belangrijk is. Het verzamelen van voldoende data maakt het mogelijk de techniek breed toepasbaar te krijgen.

Meer informatie over de stabilisatietechniek Allustab: