Low car diet fiets mobiliteit fietsplan co2 prestatieladder

Verdiepte fietsenstalling Sittard nadert oplevering

16 juli 2013

Antea Realisatie levert 18 juli een verdiepte fietsenstalling in Sittard aan ProRail en de gemeente Sittard op. Voor die tijd moeten er nog een groot aantal werkzaamheden worden verricht. Dagelijks zijn er verschillende ploegen specialisten aanwezig om het project op tijd gerealiseerd te hebben.

Businesslijnen:

De meeste werkzaamheden worden momenteel verricht door onderaannemer Strukton van Straten. Het project is door een onderhandse aanbesteding aan Oranjewoud Realisatie gegund. De werkzaamheden zijn complex door verschillende omgevingsfactoren en de hoge eisen die door de architect gesteld zijn aan de constructie. Op basis van een stabu bestek, heeft Oranjewoud Realisatie het ontwerp van de architect doorberekend en vertaald in werkdocumenten.

Hoofdwerkzaamheden

  • Het ontgraven van de grond, in samenwerking met archeologie en T&A radar, in verband met eventuele aanwezigheid van niet geëxplodeerde bommen;
  • Het aanbrengen van een damwandconstructie met een nauwkeurigheid van 25mm;
  • Het aanbrengen van bergingsriolering, betonnen vloeren en wanden,
  • Het produceren en zware stalen hekwerkconstructie onder architectuur
  • Het aanleggen van technische installaties t.b.v. vloerverwarming en lichtinstallatie.

Om het ontwerp van de architect ook daadwerkelijk uitvoerbaar te krijgen was veel overleg tussen constructeurs van de aannemer en de opdrachtgever noodzakelijk. De uiteindelijke uitvoeringstijd op locatie is maar een fractie van de totale tijdsduur omdat veel toe te passen onderdelen prefab custom-made zijn geproduceerd. Op de locatie zelf zijn alle onderdelen geassembleerd.

Het project wordt in augustus 2013 feestelijk geopend.