Vertrouwen en kwaliteit zorgen voor grote risicomanagement opdracht Rijkswaterstaat

Vertrouwen en kwaliteit zorgen voor grote risicomanagement opdracht Rijkswaterstaat

16 september 2015

Antea Group gaat voor alle contracten binnen het cluster Onderhoud Droog, van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland het risicomanagement uitvoeren. Het cluster Onderhoud Droog houdt zich onder andere bezig met het onderhoud van de snelwegen en tunnels. Rijkswaterstaat kiest voor Antea Group vanwege het vertrouwen en de kwaliteit van het risicomanagement in eerdere projecten binnen het cluster.

Productgerichte uitvraag voorbereiding nieuwe contracten

Antea Group levert adviseurs risicomanagement voor de uitvoering van het risicomanagement in alle projecten binnen het cluster. Naast de reguliere werkvorm van detachering, is voor een deel van de werkzaamheden gekozen voor productgerichte uitvraag. Hiermee komt er meer risico bij de markt te liggen en levert Rijkswaterstaat een bijdrage aan het terugdringen van inhuur. Voordeel van deze vorm is dat de werkzaamheden niet aan één persoon gekoppeld zijn, waardoor meerdere adviseurs binnen Antea Group de kans krijgen om praktijkervaring binnen risicomanagement op te doen.