Vervangingsopgave kunstwerken: een technische, ruimtelijke én organisatorische opgave

Vervangingsopgave kunstwerken: een technische, ruimtelijke én organisatorische opgave

19 oktober 2016

Op 13 september gingen vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat, provincies en waterschappen, op initiatief van Antea Group, met elkaar in Utrecht in gesprek over de vervangingsopgave kunstwerken.

Aanleiding voor deze ervaringsmiddag was de werkwijze ‘Vervangingsopgave Natte Kunstwerken (VONK)’ zoals deze door Rijkswaterstaat, in samenwerking met onder meer Antea Group, is ontwikkeld. Werkwijze en de dilemma’s werden gepresenteerd en besproken. Ook presenteerde de provincie Overijssel haar beeld van de opgave. De deelnemers gingen met elkaar in gesprek over de uitdagingen inzake de vervangingsopgave. De dialoog ging om ‘weten wat je hebt en hoe dit erbij ligt’, politieke aandacht voor de vervangingsopgave en de capaciteitsvraag: ‘hebben we komende decennia voldoende capaciteit, kennis en vaardigheden om de opgave aan te pakken?’ De vervangingsopgave is dus ook een strategische HR-opgave.

Het was een productieve bijeenkomst. Deelnemers waren enthousiast en bevestigden dat juist kennisdeling en samenwerking belangrijke succesfactoren zijn om goed voorbereid te zijn op de komende vervangingsopgave.