Volledige realisatie bovenregionaal bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard kan van start

Volledige realisatie bovenregionaal bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard kan van start

3 december 2015

De Raad van State heeft op 25 november 2015 uitspraak gedaan over het Inpassingsplan bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard. Met het ongegrond verklaard verklaren van alle beroepen is het plan onherroepelijk en kan gestart worden met de volledige realisatie. Antea Group heeft voor deze ontwikkeling de planologische procedure verzorgd, waaronder het Inpassingsplan, het MER en de verkeerskundige advisering.

De provincie Zuid-Holland en de Gemeenschappelijke Regeling (gezamenlijke gemeenten) ontwikkelen op verzoek van de Stadsregio Rotterdam het netto ruim 96 hectare grote agrologistieke bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard. Dit bedrijventerrein ligt op grondgebied van de gemeenten Ridderkerk en Barendrecht en valt onder de Crisis- en Herstelwet. Het vervangt het bedrijventerrein dat eerder voorzien was in de Hoeksche Waard.

Bij de ontwikkeling is van belang om zuinig om te gaan met de ruimte in de stadsregio en deze intensief en duurzaam te ontwikkelen. Hiervoor is ingezet op meervoudig en intensief ruimtegebruik en duurzame energie, waaronder windturbines. Ook wordt belang gehecht aan de stedenbouwkundig kwaliteit en de leefkwaliteit in de omgeving. Hiervoor zijn een groene en een blauwe zone de stedenbouwkundige dragers van het ontwerp. Voor de ontsluiting van het bedrijventerrein op de A15/A16 heeft Antea Group een turbo verkeersplein met vijf armen ontworpen. De realisatie van onderdelen van het plan was reeds gestart. Nu kan het gehele plan uitgevoerd worden.