Werkgroep Kleine Marterachtigen uitgenodigd

Werkgroep Kleine Marterachtigen uitgenodigd

15 november 2016

Bij nieuwe plannen en projecten in de provincies Noord-Holland en Noord-Brabant dient rekening te worden gehouden met effecten op kleine marterachtige. Ter voorbereiding op een nieuwe beschermde status heeft Antea Group de Werkgroep Kleine Marterachtigen (zoogdiervereniging) op 9 november uitgenodigd voor een lezing.

Met inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming op 1 januari 2017, zullen de kleine marterachtigen (bunzing, wezel en hermelijn) in de provincies Noord-Holland en Noord-Brabant een beschermde status krijgen. Samen met de marterdeskundige en onze ecologen is besproken hoe we om kunnen gaan met deze kleine marterachtigen bij onze veldinventarisaties en de advisering in de vorm van een natuurtoets. Met kleine aanpassingen in een ontwerp of werkwijze kunnen we tevens een bijdrage leveren om de achteruitgang van populatie kleine marterachtigen te beperken.