Platform WOW directeuren Slim beheer Stadszaken

Zeer geslaagd directeurenoverleg Stadbeheer Zuid-Holland

15 mei 2018

Op donderdag 5 april organiseerde het platform WOW samen met Antea Group een directeurenoverleg Regio Zuid-Holland over Slim Beheer in de openbare ruimte. Op kantoor Capelle kwamen 12 directeuren van met name afdelingen Stadbeheer bij elkaar voor inspiratie en discussie.

Wat is Slim Beheer? Door welke technologieën en innovaties laten wij ons inspireren en welke concepten kunnen we in de nabije toekomst toepassen? Antea Group opende het overleg met een presentatie waarin deze vragen centraal stonden. Er werd ook aandacht besteed aan de rol en impact van technologie en databedrijven in het publieke domein. De presentatie eindigde met een aantal prikkelende stellingen die tot mooie discussies hebben geleid.

Gemeente Alphen aan den Rijn volgde met een interessante presentatie over hun pilot rondom het gebruik van blockchain bij het beheer van de openbare verlichting. De resultaten zijn zeer positief. Veel is al mogelijk. Een opgave blijft nog het omgaan met de regels over data en privacy.

Tot slot presenteerde Cyclomedia concrete toepassingen van Slim Beheer. Zo werd getoond op welke wijze Cyclomedia de buitenwereld met behulp van digitale camera’s en 3d fotografie naar “binnen” brengt en welke voordelen dat biedt voor Assetmanagement.

Tijdens de maaltijd werden de discussies voortgezet. In de discussies kwam een vraag steeds terug: van wie is nu de data in de openbare ruimte? Gemeente Gouda heeft in ieder geval al een antwoord:  “publieke data is data met publieke goederen verzameld in het openbaar.” Wat vind jij?