Zien en beleven in Polder Oosterwolde

Zien en beleven in Polder Oosterwolde

This node is unpublished.
22 december 2010

In Oosterwolde zijn ondanks het winterweer zo’n 80 leerlingen uit groep 6,7 en 8 van basisschool de Wegwijzer uit Oosterwolde op bezoek geweest bij project Natuurvriendelijke oevers en Stapstenen in Polder Oosterwolde. Oranjewoud verzorgde het ontwerp van de oevers.

Waterschap Veluwe legt bij dit project twee stapstenen en drie natuurvriendelijke oevers aan. De stapstenen, oppervlakte 0,8 en 2 hectare, bestaan straks uit gevarieerde gebieden met open water door het aanleggen van inhammen en poelen langs de Lummerwetering. Waterdieren vinden er paaiplaatsen en andere aangename plekken. Tussen de stapstenen komen zones met natuurvriendelijke oevers.

De leerlingen hebben verschillende zaken bekeken en uitgeprobeerd. Ze konden proeven doen met water en een archeoloog heeft verteld over het ontstaan van het landschap. De projectleider van Waterschap Veluwe vertelde over de aanleiding en het doel van natuurvriendelijke oevers en de ecologische gevolgen. Daarna mochten de leerlingen op een minikraan zitten en draaien en werd er uitleg geven door de machinist.

Oranjewoud Realisatie en Water & Klimaat hebben het project gezamenlijk uitgevoerd en bij van Werven kranen ingehuurd voor de graafwerkzaamheden.