Z.M. de Koning opent De Resident, Den Haag

Z.M. de Koning opent De Resident, Den Haag

12 november 2015

Foto: Leon van Woerkom, cepezed

Koning Willem-Alexander heeft op 10-11-2015 het rijkskantorencomplex De Resident in Den Haag geopend. In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf zijn, in samenwerking met architectenbureau Cepezed en Hofman Dujardin Architects, het ontwerp en het bestek opgesteld voor de herinrichting van kantorencomplex De Resident in Den Haag.

Antea Group verzorgde de installaties, constructies en brandveiligheid:

Het complex biedt onderdak aan de Ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De herinrichting is gericht op het 'nieuwe werken'. Het project kent technisch complexe onderdelen. Er is veel zorg besteed aan de kwaliteit en het comfort op de werkplekken. Het brandveiligheidsconcept vormde, als gevolg van het aan te brengen atrium en de windinvloeden bij brand, een grote uitdaging. In dit kader zijn door Antea Group CFD-berekeningen opgesteld.

Tanja Lendzion was namens Antea Group aanwezig op de officiële opening.