3D inmeting LBC tank terminal Rotterdam

3D inmeting LBC tank terminal Rotterdam

Voor de herinrichting van de LBC tank terminal Rotterdam is Antea Group benaderd om een 3D inmeting te verzorgen van dit terrein. De engineers hadden hierbij speciale eisen voor de inmeting m.b.t. de leidingenstraat, aanlegsteigers, de tanks en de veiligheidsvoorzieningen.

In het kader van veiligheid moest zowel de landmeter als de te gebruiken apparatuur aan strenge veiligheidseisen voldoen. Omdat het een in gebruik zijnde tank terminal is, werd hier speciale aandacht voor gevraagd. De meting is met de klant besproken en hierbij zijn alle facetten die relevant zijn (o.a. veiligheid, technische eisen, planning), uitvoerig doorgenomen. Na een duidelijke interne en externe instructie met o.a. de veiligheidscoördinator van de opdrachtgever, is de landmeter aan het werk gegaan.

Na verwerking van de meting heeft Antea Group een 3D model van deze locatie opgeleverd die aan alle eisen van de opdrachtgever voldoet.