Aardbevingsbestendig ontwerp Eemskanaaldijk Groningen

Aardbevingsbestendig ontwerp Eemskanaaldijk Groningen

De Noordelijke Eemskanaaldijk ligt in een gebied dat gevoelig is voor aardbevingen. Antea Group ontwikkelde in opdracht van Waterschap Noorderzijlvest een oplossing voor het versterken van 5,5 kilometer dijk. Het gaat om het stuk dijk tussen de Bronssluis en het Groningse dorp Woltersum. Resultaat: een robuust en duurzaam beschermingssysteem dat de veiligheid van het gebied achter de dijk waarborgt.

Het is een flinke uitdaging om een dijk te ontwerpen die bestand moet zijn tegen aardbevingen. Als de aarde beeft, kunnen zandlagen onder de kade namelijk hun sterkte en stijfheid verliezen. Wat het extra lastig maakte, was dat het stuk dijk op verschillende soorten grond ligt, van klei en veen tot potklei. In het Definitief Ontwerp zijn we allereerst uitgegaan van een zware, dieper gelegen damwand, die verankerd is aangebracht. Daarnaast is voorzien in een hogere kruin, met plaatselijk een extra stabiliteitsscherm, en een binnenberm. De Leidraad Toetsing Regionale Waterkeringen vormt de basis van het ontwerp.

In dit project voerde Antea Group de engineeringswerkzaamheden uit en hebben we het ontwerp gemaakt, getoetst en bijgeslepen. Aansluitend hebben we de contractdocumenten opgesteld. Tot slot waren we verantwoordelijk voor de aanbestedingsprocedure en de uitvoering daarvan.