Analyse inzet brandweer bij waterongevallen

Analyse inzet brandweer bij waterongevallen

Antea Group heeft een visie opgesteld omtrent de rol en de taken die de brandweer bij waterongevallen heeft. Veiligheidsregio's Groningen en IJsselland zijn bij deze opgave ondersteund.

Oplossing

In een veiligheidsregio in Nederland hebben we de risicospreiding van waterongevallen in kaart gebracht. Dit vraagt om een regiospecifieke aanpak waarbij gebiedskenmerken een belangrijke rol spelen. Op basis van gegevens als waterdiepte, spreiding van recreatiewateren en de ligging van wegen brachten we in beeld hoe de spreiding van risicovolle wateren eruit ziet. Door deze data te koppelen aan gegevens van waterongevallen die in de afgelopen jaren plaatsvonden, hebben we het risicobeeld compleet gemaakt. Dit profiel maakt het mogelijk om afwegingen te maken om adequaat op te treden bij waterongevallen. Bijvoorbeeld op welke plek welk type inzet het meest noodzakelijk is.

Resultaten

Het risicoprofiel en de analyse zijn een uitstekende basis voor de regionale visie voor het optreden bij waterongevallen en voor bestuurlijke en operationele afwegingen voor de inzet van de brandweer bij waterongevallen. Het biedt onderbouwing voor het handhaven van een bestaande indeling/situatie of juist voor een alternatieve invulling van de inzet bij waterongevallen.