Antea Group maakt Natuurbrug Laarderhoogt

Antea Group maakt Natuurbrug Laarderhoogt

Businesslijnen:
Tags:

Uitdaging

Rijkswaterstaat maakt zich samen met de provincie Noord-Holland, het Goois Natuurreservaat en de gemeenten Laren en Blaricum sterk om de natuurgebieden in het Gooi te verbinden door middel van een Natuurbrug. Antea Group heeft samen met zusterbedrijven Strukton Infratechnieken en Ooms Construction de uitdaging opgepakt en de winnende aanpak  voor de realisatie gepresenteerd.

Oplossing

Gedurende het tendertraject is intensief samengewerkt om te komen tot het winnende ontwerp. Hierin zijn de belangen van de omgeving, flora en fauna en architectuur gevat in een technisch en economisch maakbaar ontwerp. De natuurbrug is uitgevoerd als een tweetal ecoducten met verbindende grondlichamen en ingevuld als ecozone. De ecoducten kruisen de A1, fietspaden en een locale verbindingsweg.

Vanuit Antea Group is invulling gegeven aan 'Virtueel Bouwen' door de opzet van een 3d-model. Dit model vervult de centrale rol in de tender, waar de input van de landschappelijke en architectonische ontwerpen wordt gecombineerd met de technische modellering. Hiermee heeft dit model gediend als onderlegger voor de gepresenteerde aanbieding.

Resultaten

Aan het einde van het tendertraject is een aansprekend boekwerk gepresenteerd dat nauw aansluit bij de EMVI-criteria die door opdrachtgever en haar partners zijn gedefinieerd. Onder dit boekwerk  waarin de Natuurbrug is uitgewerkt, ligt een technisch haalbaar en afprijsbaar ontwerp, dat voor de bouwpartners voldoende input geeft om een verantwoorde scherpe aanbieding te maken op het gebied van prijs, planning en fasering.

Het project is inmiddels in uitvoering. Antea Group verzorgt de ontwerpwerkzaamheden voor de ecoducten.