Antea Group maakt wateroverlastanalyse voor Breedeweg

Antea Group maakt wateroverlastanalyse voor Breedeweg

Modderstromen, drijvende auto’s, compleet verwoeste tuinen: 30 mei 2016 staat in het geheugen van de bewoners van Breedeweg gegrift. Door flinke hoosbuien kreeg het Gelderse dorpje in de gemeente Berg en Dal te maken met een ‘lawine van water’.

Door de hevige neerslag liepen water- en modderstromen vanaf een stuwwal het dorp binnen. De materiële schade was groot, maar bewoners mochten van geluk spreken dat de situatie niet tot gewonden leidde. Voor de gemeente Berg en Dal was deze gebeurtenis het sein om Breedeweg klimaatbestendig te maken.

Wateroverlastanalyse

Om tot effectieve maatregelen en investeringen te komen, vroeg de gemeente Antea Group om een grondige wateroverlastanalyse te maken. Aan de hand van diverse databronnen (riolering, hoogtekaarten, bodemgesteldheid, wateroppervlakte) werd de situatie op basis van meerdere regenscenario’s geanalyseerd en gevisualiseerd.   

De uitkomsten van het model kwamen overeen met de ervaringen uit de praktijk. Aan de hand van deze bevindingen kwam de gemeente tot een gericht maatregelenpakket waarmee wateroverlast in de toekomst wordt voorkomen.