Antea Group ondersteunt CROW tijdens migratie van RAW naar CROW Basisspecificatie

Antea Group ondersteunt CROW tijdens migratie van RAW naar CROW Basisspecificatie

CROW is de eigenaar van de RAW-bestekssystematiek waarmee de meeste Opdrachtgevers bestekken maken voor de Grond-, Weg- en Waterbouw. Deze bestaan uit de Standaard RAW Bepalingen, waarvan vorig jaar de laatste versie is uitgebracht (Standaard 2015), en de Resultaatsbeschrijvingen. In 2014 is CROW gestart met het opzetten van een standaard voor geïntegreerde contracten vanuit de Standaard RAW.

Businesslijnen:

Antea Group ondersteunt CROW tijdens de migratie van de Standaard RAW, waarbij het doel is om de Standaard te ontkoppelen van de UAV zodat deze geschikt wordt voor UAV-gc. De werkzaamheden waar Antea Group in ondersteund betreffen het ‘ontvlechten’ van de 2400 resultaatsbeschrijvingen middels Systems Engineering zodat deze geschikt zijn om op te nemen in een vraagspecificatie door ingenieursbureaus en opdrachtgevers, of door aannemers in keuringsplannen of werkplannen.

Door middel van Systems Engineering worden de resultaatsbeschrijvingen aan objecten en activiteiten gekoppeld zodat er een logische structuur ontstaat en een complete set van eisen per object en activiteit. Dit moet leiden tot een uniformere werkwijze binnen de UAV-gc, waardoor de eerder beschreven nadelen van alle betrokkenen worden verholpen.