Houtribdijk versterking

Antea Group verzorgt omgevingsmanagement Versterking Houtribdijk

De 25 kilometer lange Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad voldoet niet meer aan de veiligheidsnorm van de Waterwet. Rijkswaterstaat versterkt daarom de dijk met zand en steen. Na de versterking is de dijk bestand tegen stormen die gemiddeld eens in de 10.000 jaar voorkomen. Ook biedt de dijk straks meer kansen voor natuur en recreatie. De realisatiefase van het project – dat onderdeel is van het Hoogwaterbeschermingsprogramma - is net gestart en loopt tot 2020. Antea Group verzorgt sinds mei dit jaar een belangrijk deel van het omgevingsmanagement.

De Houtribdijk scheidt het IJsselmeer van het Markermeer en beschermt zo alle provincies rond het IJsselmeergebied tegen hoogwater. De dijk is en blijft overslagbestendig en wordt daarom niet verhoogd, maar deels versterkt met breuksteen en deels met brede zandige oevers. Deze oevers vangen de golfslag op en beschermen de dijk tegen de kracht van het water. Een zandige versterking in zo’n groot binnenwater zonder getijden is een wereldwijde primeur.

Ook wordt een nieuw natuurgebied aangelegd, in het Markermeer direct langs de dijk. In het 270 ha grote ‘Trintelzand’ komen onder andere ondiepe gebieden en rietoevers, waar vissen en vogels op afkomen. Dit draagt – net als de nabijgelegen Marker Wadden – bij aan een betere waterkwaliteit in het Markermeer. Op initiatief van de provincie Flevoland legt het project bij Lelystad een watersportstrand voor kite- en windsurfers aan.

Antea Group levert adviesdiensten op het gebied van omgevingsmanagement. Daar zitten complexe dossiers bij, zoals de beroepsvisserij die tijdelijk of permanent moeten wijken. Maar ook meer luchtige dossiers, zoals het projectleiderschap van de symbolische starthandeling vorige week donderdag met de nieuwe HID Midden-Nederland, nieuwe DG van Rijkswaterstaat en bestuurders uit de regio. Een geslaagde bijeenkomst!