Antea Group zet Duurzaam Data Management in bij het project N213

Antea Group zet Duurzaam Data Management in bij het project N213

Uitdaging

Provincie Zuid-Holland heeft Antea Group opdracht gegeven voor de engineering en het contractmanagement ten behoeve van trajectonderhoud aan en verbetermaatregelen van een gedeelte van de provinciale weg N213. Het project bestaat uit noodzakelijk groot onderhoud in combinatie met plaatselijke capaciteitsverbeteringen. Met de realisatie van dit project wordt de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en omgevingskwaliteit in het Westland verbeterd.

Oplossing

De provincie Zuid-Holland heeft in Antea Group een bureau gevonden dat zorg heeft voor de totstandkoming van een integraal en duurzaam ontwerp (aandacht voor afstemming tussen weg, groen, kabels & leidingen). Daarbij begeleidt Antea Group de marktbenadering en draagt ze zorg voor de uitvoering door middel van Systeem gerichte Contract Beheersing (SCB).
Om overzicht te houden over de vele onderzoeksresultaten die reeds zijn opgebouwd en de data, informatie en kennis die nog worden vervaardigd, zet Antea Group voor dit project het Duurzaam Data Management (DDM) systeem in. Gekoppeld aan een kaart (Google Maps) zijn bij DDM per locatie alle relevante gegevens voor die locatie direct toegankelijk. Deze nieuwe tool is de spil in het proactief ontzorgen van de provincie Zuid-Holland.

Resultaten

Het project wordt voortvarend aangepakt. Het streven is om in het voorjaar van 2014 het ontwerp en de aanbestedingsdocumenten gereed te hebben en vervolgens aan te besteden, zodat in mei 2014 gestart kan worden met de realisatie. Het is duidelijk dat dit een uitdagende planning is: zowel inhoudelijk (integratie kabels & leidingen, wegen groen) als procesmatig (draagvlak stakeholders).