Arboveiligheid Denka International BV

Arboveiligheid Denka International BV

Opstellen van een veiligheidmanagementsysteem

De uitdaging: Denka International BV, een toonaangevend producent van bestrijdingsmiddelen, benaderde adviesgroep SAVE in 2008 voor ondersteuning op het gebied van het veiligheidsmanagementsysteem. Tijdens de Brzo-inspectie waren verschillende tekortkomingen geconstateerd. Denka International wilde deze zo snel mogelijk oplossen en verbeteren.

Businesslijnen:

Oplossing
Antea Group startte twee trajecten op. Eén spoor bestond uit het geven van juridische ondersteuning via Antea Group Legal en een extern juridisch bureau. In het tweede spoor gingen adviseurs van de adviesgroep SAVE aan de slag met het verbeteren en oplossen van de geconstateerde afwijkingen. Twee adviseurs deden dit op locatie.

Ze voerden onder meer een veiligheidsstudie uit, schreven preventiebeleid omtrent zware ongevallen en stelden een veiligheidsmanagementsysteem op. Ook boden ze ondersteuning bij de wekelijkse controles van de Arbeidsinspectie en het bevoegd gezag Wet milieubeheer.

Resultaat
De ondersteuning resulteerde in het oplossen van de afwijkingen en een verbeterde relatie met het bevoegd gezag en de Arbeidsinspectie. Hierdoor kreeg het bedrijf meer ruimte om geplande werkzaamheden uit te voeren in plaats van ad hoc te reageren op aanwijzingen van beide overheidsinstanties.