Baggeren en herinrichten Twellose Beek

Baggeren en herinrichten Twellose Beek

De Twellose beek is een eeuwenoud stroompje dat door Twello loopt. In de loop der jaren raakte het beekje in verval.

Uitdaging

De waterkwaliteit was slecht, de sliblaag verontreinigd en ook de stroomsnelheid was te laag. Redenen voor het Waterschap Vallei en Veluwe om de beek te baggeren en te herinrichten. Doel: de beek moet weer een groenblauwe ader worden door de kern van Twello. Antea Group Realisatie kreeg de opdracht om de beek tussen de Zuiderlaan en de Rijksstraatweg aan te pakken.

Oplossing

Op basis van een Design & Construct contract zorgde Antea Group voor het ontwerp, de berekeningen en de uitvoering van de herinrichting. Het werk bestaat onder meer uit het aanbrengen van natuurvriendelijke oevers, het baggeren van de beek en het deels versmallen van de bodembreedte.

Resultaten

Inmiddels zijn de werkzaamheden aan de Twellose Beek afgerond. De beek is gebaggerd en heringericht. Door de inpassing van natuurvriendelijke oevers en de verbetering van de waterkwaliteit is de beek een interessant leefgebied geworden voor diverse kikkers, salamanders, planten en vleermuizen.

Met ingang van 1 januari 2014 hebben Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en Oranjewoud Realisatie een nieuwe naam gekregen: Antea Group. Deze referentie betreft een project dat vóór 1 januari 2014 is uitgevoerd onder de naam Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en/of Oranjewoud Realisatie. Uit juridisch oogpunt zijn de bedrijven niet gewijzigd; alleen de statutaire naam en handelsnaam zijn gewijzigd. Deze naamswijziging heeft geen consequenties voor de rechtsgeldigheid van deze en andere bestaande referenties.