Balkononderzoek

Balkononderzoek

voorkom instorting van uw balkons

Goed inzicht in de constructieve veiligheid van uw balkons is een noodzaak. Hiermee wordt voorkomen dat u als eigenaar voor verrassingen komt te staan.

In samenwerking met NVT Onderhoudsgroep en Van der Heide Kathodische Bescherming heeft Antea Group een onderzoek verricht naar de constructieve staat van balkons voor een woningbouwvereniging op basis van de CUR 248.

De werkzaamheden betroffen het scannen van de hoofdwapening, het bepalen van de betondekking, het bepalen van de carbonatatie- en chlorideschade en onderzoek naar visuele schade. De wapening is doorgemeten door Van der Heide om te bepalen of, en zo ja, hoeveel corrosie er is opgetreden aan de wapening.
Tenslotte is door Antea Group de constructieve sterkte van elk balkon doorgerekend en voorzien van een conclusie met aanbevelingen.

Door de samenwerking met NVT Onderhoudsgroep en Van der Heide kon er snel geschakeld worden en was het mogelijk om in relatief korte te tijd het onderzoek uit te voeren. Dit is voor de opdrachtgever van groot belang in verband met het waarborgen of vergroten van de veiligheid voor de bewoners.

Het resultaat is een deskundig onderbouwd rapport met aanbevelingen voor het creëren van een veilige woonomgeving.