Volgermeerpolder

Beheerplan Volgermeerpolder opgesteld

De Volgermeerpolder is in de vorige eeuw gebruikt als stortplaats voor industrieel en chemisch afval. Er zijn grote hoeveelheden gif op terecht gekomen, zoals dioxine. De vervuiling is afgedekt met lagen grond, een stevige folie en een leeflaag, waarop veenontwikkeling wordt nagestreefd. Op de leeflaag is een extensief recreatiegebied ontworpen met een hoge natuurdoelstelling.

Businesslijnen:

Voor dit gebied heeft Antea Group een beheerplan opgesteld. Het beheer blijft een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Nazorgorganisatie van de gemeente Amsterdam (Grond & Ontwikkeling) en het Stadsdeel. Hierbij gelden specifieke eisen, zo mogen er geen bomen groeien (ook geen opslag) en geen paaltjes in de grond worden geslagen, om doorboring van de folie te voorkomen.