Bereikbaarheid open dagen luchtmachtbasis Leeuwarden

Bereikbaarheid open dagen luchtmachtbasis Leeuwarden

Uitdaging

De open dagen van de Luchtmacht worden elke drie jaar gehouden op de vliegbasis Leeuwarden. De open dagen worden, verdeeld over twee dagen, door ongeveer 300.000 mensen bezocht. Sinds enige edities wordt een groot deel van de benodigde parkeercapaciteit, zo'n 15.000 parkeerplaatsen, gerealiseerd op de Rijksweg A31, die voor dit doel wordt afgesloten. Rijkswaterstaat heeft er, als beheerder van de A31, bij de Luchtmacht op aangedrongen alternatieve vormen van vervoer te stimuleren en/of het parkeren op een andere plek te accommoderen. Door het afsluiten van de Rijksweg ontstaat op andere routes namelijk congestie en is Leeuwarden minder goed bereikbaar.

Oplossing

De Luchtmacht heeft ons gevraagd een studie uit te voeren naar het bereikbaarheidsprofiel van de open dagen, en te onderzoeken of de A31 ontzien kan worden als parkeerterrein. Wij hebben dit onderzoek uitgevoerd en verschillende bereikbaarheids- en parkeeralternatieven getoetst op grond van criteria zoals kosten, effect, serviceniveau en haalbaarheid.

Resultaten

Op grond van deze rapportage is geconcludeerd dat parkeren op de snelweg toch de meest optimale manier is om de enorme bezoekersstromen goed op te vangen, terwijl de bereikbaarheid van de regio op een acceptabel niveau blijft. Het gebruik van de A31 als tijdelijke opvang voor de parkeerbehoefte is daarmee intact gebleven.

Met ingang van 1 januari 2014 hebben Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en Oranjewoud Realisatie een nieuwe naam gekregen: Antea Group. Deze referentie betreft een project dat vóór 1 januari 2014 is uitgevoerd onder de naam Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en/of Oranjewoud Realisatie. Uit juridisch oogpunt zijn de bedrijven niet gewijzigd; alleen de statutaire naam en handelsnaam zijn gewijzigd. Deze naamswijziging heeft geen consequenties voor de rechtsgeldigheid van deze en andere bestaande referenties.