Bodemdata-applicatie Enexis Groningen

Bodemdata-applicatie Enexis Groningen

Bij werkzaamheden aan kabels en leidingen wordt soms gewerkt met vervuilde grond. Om mogelijke gezondheidsrisico’s zo veel mogelijk te beperken, startte Enexis Groningen met Antea Group een pilot met een applicatie die bodemverontreiniging in kaart brengt.

De applicatie biedt onder andere uitkomst bij storingen en calamiteiten. Er is dan geen tijd om bodemonderzoek te doen, terwijl dit bij geplande werkzaamheden verplicht is. In de applicatie is alle digitaal beschikbare data over de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem in Groningen verzameld. De data is verwerkt in een duidelijke overzichtskaart met kleuraanduidingen, zodat een monteur/aannemer op zijn smartphone of tablet per locatie kan zien of en in welke mate er sprake is van bodemverontreiniging. Aanvullend kan via de applicatie worden bepaald welke maatregelen er nodig zijn.

Is er op de betreffende locatie sprake van lichte vervuiling, dan kunnen een beschermende overall en handschoenen al uitkomst bieden. Bij zware vervuiling kan de monteur de storing op een andere manier oplossen, bijvoorbeeld met hulp van een gespecialiseerde en gecertificeerde aannemer of adviesbureau.

Naast een mobiele versie voor tablets en smartphones ontwikkelde Antea Group voor Enexis ook een meer uitgebreide versie die engineers achter hun bureau kunnen raadplegen. Deze versie biedt een praktische oplossing voor de quickscan die verplicht is bij geplande werkzaamheden. De applicatie geeft inzicht in lopende of afgeronde bodemonderzoeken, zodat dubbel onderzoek wordt voorkomen. Ook kunnen engineers via deze uitgebreide variant een eventueel bodemonderzoek aanvragen.