Bodemsanering 380 kV station Maasvlakte TenneT

Bodemsanering 380 kV station Maasvlakte TenneT

Uitdaging

In 2008 ontstond er kortsluiting in een transformator- en schakelstation van TenneT op de Maasvlakte. Als gevolg hiervan sproeide er na een explosie 1000 liter siliconenolie over het maaiveld met een bodemverontreiniging als gevolg. Een incident dat een snelle en adequate afhandeling vereiste.

Oplossing

Speciaal voor calamiteiten en incidenten als deze heeft Antea Group 24 uur per dag en zeven dagen per week een calamiteitenservice beschikbaar. Een half uur na de melding was er een deskundige medewerker van Antea Group ter plaatse en waren alle benodigde (bevoegde) instanties door Antea Group op de hoogte gesteld.

Resultaten

Antea Group nam vanaf de eerste melding tot aan het indienen van de evaluatierapportage alle zorg uit handen van de opdrachtgever. De opdrachtgever kon zich volledig richten op het uitzoeken en oplossen van de oorzaak van de kortsluiting, in de wetenschap dat Antea Group de gehele bodemsanering zou afhandelen.

Met ingang van 1 januari 2014 hebben Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en Oranjewoud Realisatie een nieuwe naam gekregen: Antea Group. Deze referentie betreft een project dat vóór 1 januari 2014 is uitgevoerd onder de naam Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en/of Oranjewoud Realisatie. Uit juridisch oogpunt zijn de bedrijven niet gewijzigd; alleen de statutaire naam en handelsnaam zijn gewijzigd. Deze naamswijziging heeft geen consequenties voor de rechtsgeldigheid van deze en andere bestaande referenties.

Incidentenmanagement:

  • De juiste expertise direct beschikbaar
  • 24 uur per dag bereikbaar
  • Er wordt direct actie ondernomen
  • Antea Group regelt alle werkzaamheden voor u
  • Kwaliteit en kennis van de laatste wet‐ en regelgeving