Bouw- en woonrijp maken kasteelpark De Cloese in Lochem

Bouw- en woonrijp maken kasteelpark De Cloese in Lochem

In het buitengebied van Lochem maakt Antea Group het terrein van kasteelpark De Cloese bouw- en woonrijp.

Het werk bestaat onder andere uit sloop-, (asbest)sanerings-, grond-, riolerings- en verhardingswerk en daarnaast het aanbrengen van beschoeiingen en openbare verlichting. Ook wordt de nabijgelegen voormalige atletiekbaan geamoveerd. 

Tot 2004 deed De Cloese dienst als een politieschool. Alle schoolgebouwen en voorzieningen zullen nu worden gesloopt, waardoor er vijftien bouwkavels zullen ontstaan. Het kasteel blijft behouden. Hierin worden vier appartementen aangebracht.

Antea Group voert haar werkzaamheden uit in opdracht van De Cloese VOF (bestaande uit bouwbedrijf van Wijnen-Deventer en woningstichting Viverion-Lochem).