Bouw uniek Texaco tankstation in Leidsche Rijn

Bouw uniek Texaco tankstation in Leidsche Rijn

Uitdaging

In samenwerking met Visiebouw en Hamer is Antea Group is de uitdaging een uniek Texaco tankstation bouwen aangegaan. Het station moet passen bij de uitstraling van de jonge Utrechtse wijk Leidsche Rijn. In opdracht van Visiebouw heeft Antea Group Realisatie opdracht gekregen om het civiele werk uit te voeren voor dit tankstation.

Oplossing

Op een braakliggend terrein is een compleet nieuw tankstation gerealiseerd dat voldoet aan alle gestelde eisen. Om de speciale look-and-feel voor het tankstation te realiseren zijn veel disciplines ingeschakeld zoals luifelbouwers, shopbouwers en tankinstallateurs.

Resultaten

Mede dankzij Antea Group’s damwand, bemaling, vloeistofdichte verharding, grond,- straat,- en rioleringswerkzaamheden staat er een prachtig, bijzonder tankstation met een tevreden opdrachtgever.