Boven- en ondergrondse herinrichting Tuk

Boven- en ondergrondse herinrichting Tuk

Uitdaging

Het rioolstelsel in de Oldemarktseweg in het Overijsselse dorpje Tuk was verouderd en te klein. Dit veroorzaakte geregeld wateroverlast. Voor de gemeente Steenwijkerland de aanleiding om het riool grondig te renoveren, een waterberging en een pompput aan te leggen en zestig huisaansluitingen te vervangen.

Parallel aan dit werk zijn de Oldemarktseweg en de Bergsteinlaan heringericht tot 30-kilometerweg met geluidsarme klinkers. Beide straten werden versmald en voorzien van nieuw terreinmeubilair. Antea Group Realisatie tekende voor deze opdracht. Hierbij was de voornaamste uitdaging om de overlast voor de bewoners zo klein mogelijk te houden.

Oplossing

Op basis van een RAW-bestek realiseerde Antea Group het grondwerk, de rioolwerkzaamheden en de herinrichting van de straten. Naast een goed uitvoeringsplan een strakke planning, besteedde Antea Group veel aandacht aan de communicatie met bewoners. Naast een informatiebijeenkomst werd periodiek een nieuwsbrief uitgegeven die omwonenden op de hoogte hield van de voortgang en de planning.

Resultaten

Binnen vijf maanden rondde Antea Group Realisatie het project af. In deze korte periode werd een halve kilometer riolering vervangen. De Oldemarktseweg en de Bergensteinlaan kregen een facelift. Het belangrijkste resultaat was dat bewoners relatief weinig overlast ondervonden van het werk. Het aantal klachten bleef tot een minimum beperkt. De opening op 16 december 2010 was daarom met recht feestelijk.

Met ingang van 1 januari 2014 hebben Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en Oranjewoud Realisatie een nieuwe naam gekregen: Antea Group. Deze referentie betreft een project dat vóór 1 januari 2014 is uitgevoerd onder de naam Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en/of Oranjewoud Realisatie. Uit juridisch oogpunt zijn de bedrijven niet gewijzigd; alleen de statutaire naam en handelsnaam zijn gewijzigd. Deze naamswijziging heeft geen consequenties voor de rechtsgeldigheid van deze en andere bestaande referenties.