Buitensportaccommodaties gemeente Hollands Kroon

Buitensportaccommodaties gemeente Hollands Kroon

Nulmeting en Meerjarenonderhoudsplanning

Voor beheerders van buitensportaccommodaties is het belangrijk om inzicht te hebben in de onderhoudstoestand van de accommodaties en de investeringen die nodig zijn voor de toekomstige instandhouding. Dit voorkomt dat gemeente of sportvereniging voor verrassingen komen te staan of risico’s lopen met betrekking tot veiligheid of financiële tegenvallers.

In opdracht van de gemeente Hollands Kroon heeft Antea Group een nulmeting verricht van de technische staat van sportvelden en was/kleedgebouwen. De gemeente is voornemens de sportaccommodaties te privatiseren en wenste hiervoor inzicht in de onderhoudstoestand en de kosten voor de komende 10 jaar.

Ten eerste is de onderhoudstoestand van de velden geïnventariseerd. De kwaliteit van bodem en waterhuishouding bepaalt de mate waarin afkeuring van de velden kan optreden; Bedrijfszekerheid. Botanische samenstelling, vlakheid, hardheid en stroefheid zijn bepalend voor de speltechnische kwaliteit van het veld: Kwaliteit speloppervlak.

Bedrijfszekerheid en Kwaliteit speloppervlak resulteren gezamenlijk in een eindoordeel over de kwaliteit van het veld.

Van de gebouwen is de technische staat vastgesteld alsmede de technische staat van de gebouwgebonden installaties. De veiligheid van de gebouwen en installaties is onderdeel van de beoordeling.

Resultaat is een onafhankelijke inventarisatie van kwaliteit, maatregelen en kosten waarop gemeente en verenigingen voor de komende jaren hun beleid kunnen voeren, er geen onverwachte onderhoudskosten zijn en geen veiligheidsproblemen.