CO2 Reductietool voor gebruikers van de nieuwe haven Flevokust

CO2 Reductietool voor gebruikers van de nieuwe haven Flevokust

In opdracht van de provincie Flevoland heeft Antea Group een tool ontwikkeld waarmee op eenvoudige wijze een inschatting van CO2-besparing kan worden berekend.

Aanleiding is de aanleg van de nieuwe buitendijkse haven Flevokust. Deze haven zal gaan dienen als alternatief voor vervoer over de weg. Veel transport- en overslagbedrijven, die nu vervoeren over de weg, zijn daardoor geïnteresseerd in de CO2-besparing, die vervoer van hun producten over water op kan leveren. 

De tool is specifiek toepasbaar voor transport- en overslagbedrijven, maar het principe van de CO2-reductietool is eveneens interessant bij de ontwikkeling van onder andere duurzame bedrijventerreinen en wegen. 

De gebruikersvriendelijke tool (Excel) kan naast een eerste inschatting van CO2-besparing ook de besparing in andere emissies berekenen, zoals NOx, SO2.

Antea Group heeft ook hier de expertise en de tools in huis die kunnen helpen bij het kwantificeren en voorspellen van CO2-reducties in specifieke projecten.