Complexe sanering zoutopslag Nuenen

Complexe sanering zoutopslag Nuenen

Uitdaging

Een transactie van een locatie tussen de provincie West Brabant en de gemeente Nuenen dreigde vast te lopen door de aanwezigheid van een bodemverontreiniging.

Oplossing

De saneringen met cadmium en cyanide werden door Antea Group in hun geheel overgenomen. Hierdoor werd het risico van de sanering bij de provincie en bij de gemeente volledig weggenomen. Hierdoor kon de transactie toch plaats vinden tussen gemeente en provincie. Tevens kon Antea Group de gehele herinrichting verzorgen, inclusief het bouwen van de zoutopslag.

Resultaten

De sanering en de gehele herindeling van de locatie is naar volle tevredenheid van de gemeente Nuenen uitgevoerd.

Project details

  • complexe sanering
  • risicodragend saneren
Met ingang van 1 januari 2014 hebben Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en Oranjewoud Realisatie een nieuwe naam gekregen: Antea Group. Deze referentie betreft een project dat vóór 1 januari 2014 is uitgevoerd onder de naam Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en/of Oranjewoud Realisatie. Uit juridisch oogpunt zijn de bedrijven niet gewijzigd; alleen de statutaire naam en handelsnaam zijn gewijzigd. Deze naamswijziging heeft geen consequenties voor de rechtsgeldigheid van deze en andere bestaande referenties.