Connected en automated driving smart mobility

Connected en Automated Driving

Ontwikkelingen op het gebied van connected en automated driving gaan in hoog tempo. De overheid stimuleert en faciliteert deze ontwikkelingen in diverse gremia. Dit vraagt de nodigde inzet, die deels in de markt wordt gezocht. Antea Group ondersteunt hierin diverse overheden.

Talking Traffic

Antea Group ondersteunt Beter Benutten regio’s Brabant en Utrecht in het Partnership Talking Traffic. Talking Traffic richt zich op connected en coöperatieve diensten, waarbij voertuigen onderling en met wegkantsystemen communiceren. Onze werkzaamheden:

  • In Brabant: verzorgen inhoudelijke uitwerking, organiseren samenwerking Brabantse wegbeheerders, afstemmen regionale input in landelijk C-ITS overleg.
  • In Utrecht: vervullen van de rol van manager projectbeheersing.
  • Landelijk: deelname landelijk kernteam Talking Traffic in aanbestedingsfase Talking Traffic.

MobilitymoveZ.NL

Antea Group ondersteunt SmartwayZ door deelname aan het kernteam MobilitymoveZ.NL. MobilitymoveZ.NL is een experimentele omgeving waar private én publieke partijen slimme mobiliteitsoplossingen testen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen. De focus ligt op de ontwikkeling van connected autonoom rijden, in combinatie met elektrische aandrijving en on-demand services. Door te experimenteren, te ontwikkelen en te oefenen in de echte wereld, wordt stap voor stap duidelijk wat wel en niet werkt. Op gebied van personen- én goederenvervoer.

Na een uitgebreid proces gaat MobilitymoveZ.NL met in eerste instantie zes partijen een intentieovereenkomst aan. Deze partijen hebben een innovatief mobiliteitsvoorstel ingediend. Met de intentieovereenkomst wordt vastgelegd dat zij gedurende drie maanden in samenspraak met de overheid hun beproevingsvoorstel verder detailleren en uitwerken.