CONSEQUENTIEANALYSES WATERSCHAP DRENTS OVERIJSSELSE DELTA

CONSEQUENTIEANALYSES WATERSCHAP DRENTS OVERIJSSELSE DELTA

Koploper met OI2014 en ongedraineerd rekenen

In huis bij het Waterschap Drents Overijsselse Delta draagt Antea Group bij aan de consequentieanalyses naar de impact van de nieuwe normering op Hoogwaterbeschermingsprojecten (HWBP). Door toepassing van het Ontwerpinstrumentarium 2014 (OI2014) en het uitvoeren van ongedraineerde stabiliteitsberekeningen (CSSM) analyseren onze adviseurs wat de impact van de nieuwe normering is op de dijkversterkingsopgave van het waterschap.

Waterschap Drents Overijsselse Delta is één van de koplopers bij HWBP-projecten. Ongeveer 100 kilometer dijken zijn afgekeurd en worden verbeterd onder de huidige normering. Echter moeten ze vanaf 2017 ook voldoen aan de nieuwe normering. Tegelijk met deze nieuwe normering worden ook nieuwe rekenmethoden voor het ontwerp en de toetsing van kracht. Deze nieuwe rekenmethoden zijn momenteel nog in ontwikkeling. De uitdaging is dan ook om met nog niet vastgestelde rekenmethoden de impact op de dijkversterkingen te bepalen.

Specialisten van Antea Group werken samen met specialisten van het Waterschap Drents Overijsselse Delta en voeren alle ongedraineerde berekeningen uit. Daarbij wordt steeds afgestemd met het Kennnisplatform Risicobenadering, Deltares en andere waterschappen. Dit zorgt voor continue aansluiting op de nieuwste inzichten. Op basis van OI2014v3 leiden we de toetsvoorschiften af. We helpen bij het bepalen van de noodzaak en omvang van nieuw grond- en laboratoriumonderzoek en werken de resultaten uit in een nieuwe proevenverzameling. Vervolgens berekenen we de dijken ongedraineerd met methode Spencer.

Door scherp te toetsen houden we de verschillen tussen de ongedraineerde en de gedraineerde stabiliteitsanalyses beperkt. Onze adviseurs beheersen het ongedraineerd rekenen voor dijken en helpen met het verder ontwikkelen en implementeren van de rekenmethode.

Jan Put - Afdelingshoofd Projectrealisatie, Waterschap Drents Overijsselse Delta:

“De complexiteit van onze waterveiligheidsopgave is groot. Dit vraagt expertise op vele terreinen. Die expertise is voor een deel nog in ontwikkeling en kan alleen door samenwerking tussen markt, waterkeringbeheerders en kennisinstellingen verbeteren. Waterschap Drents Ovrijsselse Delta kiest bewust de samenwerking met bedrijven die samen met ons expertise willen delen en ontwikkelen om te komen tot betere inzichten, resultaten en oplossingen voor onze opgaven”.