grondwaterverontreiniging aanpak constructed wetlands

Constructed wetlands voor aanpak grondwater verontreiniging

Veel steden en dorpen hebben last van grondwaterverontreinigingen. Bijvoorbeeld door chemische wasserijen. Binnen het huidige bodembeleid worden de bronlocaties aangepakt, maar de omvangrijke verontreinigingspluimen in het grondwater blijven meestal achter. Het oppompen en zuiveren van het water wordt nog zelden toegepast omdat dit te duur is en weinig effect heeft. Antea Group en HMVT hebben hier een oplossing voor: constructed wetlands.

Een constructed wetland is een filter dat kan worden ingepast in bestaande parken en watergangen. Hierin worden zuurstofrijke en zuurstofarme zones gevormd waardoor de verontreiniging biologisch wordt afgebroken. De techniek is al toegepast op meerdere locaties, zoals direct naast het rijksmonument Huis Doorn. Antea Group en HMVT waren betrokken bij het ontwerp, de bouw en het onderhoud van constructed wetlands om verontreinigingspluimen in het grondwater af te vangen en te zuiveren.

Geen bovengrondse zuivering

“Voordeel van de wetlands is dat er geen bovengrondse zuivering nodig is en dat er nauwelijks onderhoud en energie nodig is in vergelijking met een traditionele grondwatersanering”, aldus Frank Pels van HMVT. “In Amersfoort wordt voor het oppompen van grondwater bijvoorbeeld gebruik gemaakt van een windmolen. In Zwolle wordt de restwarmte van het grondwater gebruikt om de gemeentelijke dak- en thuislozenopvang te verwarmen. Door maximaal gebruik te maken van de biologische processen is nauwelijks energie nodig. Bovendien zijn er helemaal geen milieubelastende grondstoffen nodig zoals actief kool, dat voor traditionele methodes vaak wordt gebruikt.”

Rijksmonument Huis Doorn

Edwin Kleinsmit van Antea Group: “De wetlands kunnen goed ingepast worden in de omgeving. Bij het recente project in Doorn is de wetland moeiteloos ingepast direct naast het pand. Hierbij is nauw samengewerkt met het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Doorn. Als het hier kan, dan is er ook een goede oplossing te ontwerpen in steden, bestaande watergangen en parken.”

Voor de aanpak van verontreinigingspluimen in het grondwater met constructed wetlands wordt samengewerkt met het kennisinstituut Deltares uit Utrecht.