Constructieve beschouwing gemeente Boskoop

Constructieve beschouwing gemeente Boskoop

De gemeente Boskoop heeft diverse kunstwerken in haar beheer waaronder een aantal oude verkeersbruggen. Met de toenemende verkeersbelasting en intensiteit, media aandacht en enquêtes is er veel aandacht voor de constructieve veiligheid van kunstwerken. Dit heeft tot gevolg dat beheerders graag willen weten of hun kunstwerken nog wel constructief veilig zijn, zo ook gemeente Boskoop.

Om na te gaan of er binnen het areaal kunstwerken zijn die een risico vormen wat betreft de constructieve veiligheid, heeft de gemeente Antea Group ingeschakeld. De gemeente heeft de opdracht gegeven voor het uitvoeren van een constructieve beschouwing van het kunstwerkenareaal.

Om tot een objectieve beoordeling per kunstwerk te komen, is de checklist ‘Constructieve Veiligheid’ opgesteld. In de checklist zijn toetscriteria verwerkt, wordt de checklist gefilterd en object specifiek gemaakt. De inspecties zijn uitgevoerd door onze inspectieteams bestaande uit een inspecteur en een constructeur/ betononderhoudskundige.

De kunstwerken die een risico vormen op basis van de checklist zijn vervolgens nader geanalyseerd door een constructeur. De resultaten zijn verwerkt in een rapportage waarin duidelijk en overzichtelijk is aangegeven welke kunstwerken een risico vormen op het gebied van constructieve veiligheid. Voor de kunstwerken die een verhoogd risico vormen is een advies gegeven hoe de risico’s verholpen kunnen worden.